QUY TRÌNH MUA HỘ LINH KIỆN XE HƠI

Khách hàngXestore

Bước 1

Gửi yêu cầu bao gồm.

Mở ORDER FORM và cung cấp thông tin cơ bản như sau:

Tên xe - số khung (VIN)

Tên thiết bị cần mua sắm

e-Mail liên lạc

Số điện thoại liên lạc

Linh kiện cần mua (Chính hãng hay OEM hoặc Aftermarket).

Bước 2

Tiếp nhận và phân tích yêu cầu của khách hàng.


Bước 4

Gửi xác nhận mua bán.

Bằng email-or-Tin nhắn 

Đặt cọc 35% giá trị hàng hóa / thiết bị
Bước 3

Phản hồi yêu cầu.

Chi tiết thiết bị

Giá thiết bị theo thông tin của nhà cung cấp bao gồm hình ảnh giá gốc từ nhà cung cấp.

Loạt chi phí liên quan

Thông tin thời gian nhận


Bước 6

Tiếp nhận hàng hóa của mình và thanh toán phần còn lại.

Bước 5

Xác nhận đơn hàng - tiến hành đặt hàng - vận chuyển và bàn giao hàng hóa.

Linh kiện đặt mua

Invoice mua bán tại Mỹ - Đức

Packing list của đơn hàng

< Tất cả giấy tờ trên sẽ chứng minh được nguồn gốc của sản phẩm>