HƯỚNG DẪN MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN


ÁP DỤNG VỚI KHÁCH HÀNG MUA BODY KITS VÀ ĐỒ CHƠI XE HƠI

KHÁCH HÀNGXESTORE
1. Tìm kiếm thông tin sản phẩm4. Kiểm tra kho hàng và chuẩn bị đơn hàng
2. Lựa chọn sản phẩm5. Giao nhận và nhận thanh toán phần còn lại (COD - Tiền mặt - Chuyển khoản)
3. Thanh toán đơn hàng6. Lưu thông tin vào hệ thống cho công việc bảo hành